torsdag 3 december 2009

Resultat

Pigg? Jag måste känna efter.
Jag känner mig stärkt - så kan vi säga.

i Nationalencyklopedien kan man läsa;
1 göra stark(are) kroppsligen el. (särsk.) själsligen; äv. refl. {se stark 1--2} {→förstärka, 2styrka 1}: ~nde sjöluft; ~nde fysisk träning; ~ sig med en kopp te; hon tog sig en ~nde simtur; ~s i sin tro; han stärktes i sin övertygelse; ~ familjens ekonomi; ~ sitt grepp om organisationen; ~ sammanhållningen; ~ moralenKONSTR.: ~ ngt, ~ sig med ngt, ~ ngn i ngtHIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. stärkia; bildn. till stark

jag lägger till hon tog sig en ~nde kopp kaffe med varm mjölk

Inga kommentarer: